SKUTECZNA OCHRONA ANTYKOROZYJNA


    Obecnie istniejące nowatorskie rozwiązania w dziedzinie zabezpieczeń antykorozyjnych pozwalają na zapewnienie znacznie niższych kosztów, wydłużenie czasu ochrony, gwarantowaną przyczepność powłoki malarskiej do powierzchni ocynkowanej  oraz możliwość  realizacji procesu we własnej firmie.


  Zalety tej technologii w dużym skrócie można opisać w punktach:

  • jakość produktu spełnia wiodące normy międzynarodowe i normy państwowe;
  • duży wybór powłok do ochrony antykorozyjnej (ponad 40 pozycji):
  • do różnych warunków pracy (w otwartej atmosferze, w podwyższonych temperaturach, w wodzie słodkiej i morskiej, olejach i produktach ropopochodnych, na wszystkich rodzajach gleb, pod wpływem oparów i kwasów);
  • ochrona antykorozyjna o różnym okresie użytkowania (od 5 do 30 lat);optymalny koszt od klasy „ekonomicznej” do „premium”;
  • certyfikacja przemysłu powłok antykorozyjnych;
  • ponad 25 lat doświadczenia na rynku środków antykorozyjnych;
  • duże zdolności produkcyjne, które pozwalają szybko wykonać usługę;
  • wsparcie technologiczne prac malarskich i opracowanie dokumentacji technicznej;

Zamień wyświetlany tekst na własny. Tekst można sformatować. Możliwe jest również wstawienie łączy, obrazów, wideo, map Google, tabel i innych elementów.