Usługi

Nasza oferta dotyczy wykonania na dowolnych elementach kompleksowego zabezpieczenia antykorozyjnego:

  • na konstrukcjach stalowych, cysternach, infrastrukturze drogowej, kolejowej, drobnicy, częściach maszyn, odlewach żeliwnych;
  • regeneracji starych konstrukcji i detalach z opcją malowania;
  • ochronie detali przed korozją w procesach malowania proszkowego;
  • polimerowe pokrycia płomieniowe, jedna z najnowszych technologii, czas skutecznego zabezpieczenia -  50 lat;


  Usługi zabezpieczeń antykorozyjnych, malowania, obróbki strumieniowo ściernej, możemy realizować:

- na terenie naszego zaplecza technicznego w Inowrocławiu;

- usługi w dowolnie wybranym miejscu na terenie kraju i EU;

- dowolne obiekty stacjonarne jak np. silosy, zbiorniki, mosty, infrastruktura drogowa, kolejowa, itp;

- realizujemy również kompletne linie do pokryć antykorozyjnych u Klienta, jak np. włączenie procesu w malarniach proszkowych;

- dostarczamy kompletną technologię, szkolimy pracowników, prowadzimy nadzór nad jakością w sposób umożliwiający prowadzenie procesu  

  cynkowania we własnej firmie;